Maneki Neko

Homeopathie

Consult

Een homeopathisch consult neemt ongeveer 1 à 1,5 uur in beslag. Voorafgaande aan het consult stuur ik u een uitgebreide vragenlijst toe, die u voor het consult aan mij terug kunt sturen. Tijdens het consult zullen wij samen de vragenlijst doornemen en zullen ook andere eigenschappen van uw dier besproken worden die niet in de vragenlijst aan de orde komen.

Het consult vindt bij voorkeur plaats bij u thuis, zodat ik een goed beeld krijg van de leefomgeving van uw huisdier en de onderlinge verhoudingen tussen u en uw huisdier en de eventuele andere dieren in huis. Indien dit niet mogelijk is, is het mogelijk om op de praktijk af te spreken waar ik werk.

Ongeveer 3 à 4 weken na de start van de behandeling zal een vervolgconsult plaatsvinden, waarin we nagaan hoe het met uw dier gaat en welke veranderingen er hebben plaatsgevonden. Naar aanleiding van de vorderingen zullen we het vervolg van de behandeling bepalen.