Maneki Neko

Homeopathie

Wat is homeopathie

Klassieke homeopathie is een zachte, natuurlijke geneeswijze, ontwikkeld door dr. Samuel Hahnemann (1755-1843). Samuel Hahnemann woonde vlak bij een fabriek waar kinine werd gemaakt, een geneesmiddel tegen malaria. Het viel hem op dat veel arbeiders die daar werkten ziekteverschijnselen van malaria vertoonden, terwijl de ziekte in Europa niet voorkomt. Dit intrigeerde hem zo dat hij het middel op zichzelf en zijn familie is gaan uittesten. Zo ontdekte hij dat een stof die bepaalde symptomen kan laten verdwijnen deze ook kan opwekken, en andersom. Zo is de similiaregel ontstaan:

Similium Similibus Curentur”, het gelijkende geneest het gelijke.

Hierna is hij nog meer stoffen gaan testen en inmiddels zijn er vele stoffen uitgebreid getest en hebben hun nut wereldwijd bewezen.

Het hoogste ideaal van genezen is een snel, zachtzinnig en duurzaam herstel van de gezondheid, of wel opheffing en vernietiging van de ziekte in haar gehele omvang, op de kortste, betrouwbaarste en onschadelijkste wijze, volgens goed begrijpelijke beweegredenen.

Samuel Hahnemann, Organon der geneeskunst